×
👁 50 Lượt xem

Danh Sách Các Trường Phỏng Vấn

Đại học quốc gia Kangwon

Là 1 trong 10 trường công lập lớn nhất Hàn Quốc, trường đại học quốc gia Kangwon (Kangwon National University) là một trường đại học đào

Xem thêm

Đại học quốc gia Gangneung Wonju

Là trường đại học đầu tiên đi đầu giảng dạy lĩnh vực môi trường, du lịch, sinh thái tại Hàn Quốc… Trường đại học quốc gia Gangneung

Xem thêm
© Copyright By duhochanquoc.net