Chungbuk National University

Đại học quốc gia Chungbuk (Chungbuk National University)

Trường Đại học quốc gia Chungbuk là một trong 10 những trường đại học công lập hàng đầu tại Hàn Quốc được đặt tại phía Tây nam Cheongju, thủ phú của tỉnh Chungbuk. Trường Đại học quốc gia Chungbuk là một trong những trường đại học có uy tín nhất Hàn Quốc, đây là cái nôi […]

© Copyright By duhochanquoc.net
Korean Korean Vietnamese Vietnamese