Tìm kiếm trường học tại Hàn Quốc

Chungbuk National University

Đại học quốc gia Chungbuk (Chungbuk National University)

Đại học quốc gia Chungbuk (Chungbuk National University)

Trường Đại học quốc gia Chungbuk là một trong 10 những trường đại học công lập hàng đầu tại Hàn Quốc được đặt tại phía Tây nam Cheongju, thủ phú của tỉnh Chungbuk. Trường Đại học quốc gia Chungbuk là một trong những trường đại học có uy tín nhất Hàn Quốc, đây là cái...

Copyright 2012-2021 Netvietgroup