Đại học Công giáo Daegu hàn quốc

Đại học Công giáo Daegu

Trường Đại học Công giáo Daegu là một trong những trường đại học công giáo số 1 ở Hàn Quốc. Trường thành lập vào tháng 5 năm 1914 bởi các nhà truyền giáo người Pháp. Từ khi thành lập, Đại học công giáo Daegu luôn không ngừng phấn đấu, phát triển, đào tạo thế hệ trẻ […]

© Copyright By duhochanquoc.net
Korean Korean Vietnamese Vietnamese