Đại học Hosan

Đại học Hosan – Đại học đào tạo chất lượng cao tại Hàn Quốc

Trường đại học Hosan được thành lập ngày 30 tháng 11, 1991. Đại học Hosan là một trường đại học tập trung đào tạo cho học sinh sinh viên về những kiến thức kỹ thuật và lĩnh vực thực tế. Ngoài ra trường luôn cố gắng để trở thành một trường đại học mà trong đó luôn đề cao cho học […]

© Copyright By duhochanquoc.net
Korean Korean Vietnamese Vietnamese