đại học incheon

Đại học Incheon Hàn Quốc

Đại học Incheon được thành lập năm 1979 tại thành phố Incheon xinh đẹp với nhiều canh xanh, nơi đầu tiên Hàn Quốc được hiện đại hóa. Đây là một trong những ngôi trường Đại học có lịch sử lâu đời nhất ở Hàn Quốc. Trường Đại học Incheon Thông tin về Đại học Incheon […]

© Copyright By duhochanquoc.net
Korean Korean Vietnamese Vietnamese