Đại học Quốc gia Chonnam hàn quốc

Đại học Quốc gia Chonnam – Ngôi trường hàng đầu Gwangju

Trường Đại học Quốc gia Chonnam Hàn Quốc nằm ở thành phố Gwangju của tỉnh Chonnam, một tỉnh ở phía Tây Nam Hàn Quốc. Trường được coi là một trong năm trường quốc lập lớn nhất Hàn Quốc và được đầu tư triệt để đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu, quỹ đầu tư của trường […]

© Copyright By duhochanquoc.net
Korean Korean Vietnamese Vietnamese