Tìm kiếm trường học tại Hàn Quốc

Pohang University of Science and Technology

Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (Đại học Postech)

Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (Đại học Postech)

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (còn gọi là Đại học Postech) được thành lập năm 1986 tại Pohang, được xếp hàng là trường đại học khoa học công nghệ tốt nhất Châu Á. Trong những năm vừa qua, Postech luôn duy trì thứ hạng cao của mình trong danh mục những...

Copyright 2012-2021 Netvietgroup