Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc

Đại học KAIST – Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc

KAIST University Hàn Quốc tên đầy đủ là Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc. Là trường đại học đầu tiên nghiên cứu khoa học ở bậc sau đại học lớn nhất tại Hàn Quốc và Châu Á. Đây chính là địa chỉ cung cấp hàng nghìn công trình nghiên cứu về khoa […]

© Copyright By duhochanquoc.net
Korean Korean Vietnamese Vietnamese
error: Content is protected !!